VERSAJET II

VERSAJET◊ II

Smith & Nephew

VERSAJET II Hydrochirurgický systém zlepšuje zachovanie živého tkaniva počas debridementu rany. Znižuje čas do uzavretia pri zefektívnení excízie vďaka procedurálne účinnosti, ktorá poskytuje konzistentnú klinickú a ekonomickú hodnotu.

Zachováva živé tkanivo a redukuje procedúry chirurgického debridementu rany

  • Vytvára hladkú spodinu rany a zlepšuje ujatie štepu a uzavretie rany
  • Ničí baktérie a tým znižuje riziko infekcie
  • Skracuje čas do uzavretia, čo vedie ku skráteniu pobytu v nemocnici

Podobné produkty

PICO

Pomôcka pre liečbu rany podtlakom

LEUKOSTRIP

Náplasťové stehy pre uzavretie rany

OPSITE POST-OP

Pooperačné krytie

ALLEVYN

Polyuretánové penové krytie na rany

INTRASITE CONFORMABLE

Hydrogél, hydratácia rán

CADESORB

Masť upravujúce aktivitu proteáz