RENASYS SOFT PORT

RENASYS◊ SOFT PORT

Smith & Nephew

Náš nový RENASYS Soft Port má unikátny inovatívny dizajn, ktorý zlepšuje a zjednodušuje liečenie rany podtlakom. Vďaka zámene tvrdých plastových hadičiek za mäkký vypolstrovaný kanálik umožňuje RENASYS Soft Port použiť rovnakú aplikačnú techniku ​​na rôzne rany, vrátane priamej aplikácie na najťažšie dosiahnuteľné miesta na tele bez nutnosti premostenia.

Podobné produkty

VERSAJET II

Hydrochirugický systém

OPSITE POST-OP

Pooperačné krytie

JELONET

Neadhezívny mastný tyl

ACTICOAT

Antimikrobiálne krytie na rany

RENASYS EZ PLUS

Terapia rany riadeným podtlakom

IV3000

Krytie kanýl