RENASYS EZ PLUS

RENASYS◊ EZ PLUS

Smith & Nephew

RENASYS EZ je výkonným prístrojom k podtlakovej terapii podporujúci liečbu rán u hospitalizovaných chorých. 

  • Odporúčané rozmedzie podtlaku pre terapiu je 40-120 mmHg
  • Používanie prístroja je jednoduché a ekonomický výhodné 
  • Výstražná signalizácia (stav batérie, naplnenia kanistra, blokácia, nízky podtlak a príliš vysoký podtlak) 
  • Integrované pripevňovanie (vysúvací háčik na zavesenie na lôžka, koliesko pre pripevnenie na infúzny stojan) 
  • Dostupné dva objemy kanistrov 250 ml a 800 ml

Podobné produkty

OPSITE POST-OP

Pooperačné krytie

ALLEVYN

Polyuretánové penové krytie na rany

LEUKOSTRIP

Náplasťové stehy pre uzavretie rany

ACTICOAT

Antimikrobiálne krytie na rany

GARAMYCIN SCHWAMM®

Kolagenný implantát impregnovaný gentamicin sulfátom

LEUKOCLIP SD

Sutúra rany pomocou klipov