Hyalotend

Hyalotend

Fidia Farmaceutici

Hyalotend je viskózny roztok sodnej soli kyseliny hyalurónovej (500 - 730 kDa) získaný bakteriálnou fermentáciou na peritendinóznu injekciu.

Exogénna sodná soľ kyseliny hyalurónovej má viskoelastické vlastnosti a jej podávanie do peritendinózneho priestoru umožňuje znižovať povrchové trenie šliach, zvyšuje klznú schopnosť, redukuje bolesť a zlepšuje funkciu pri tendinopatii, čím sa urýchľuje návrat k bežným činnostiam a športu.

Indikácie

Hyalotend je indikovaný na liečbu bolesti a stuhnutia pri tendinopatii horných a dolných končatín.

Dávkovanie

Podávajte podľa potreby na základe uváženia lekára 3 opakované injekcie lieku v týždenných intervaloch. Ak je to potrebné, môže sa súčasne ošetriť viac šliach. Každá injekčná striekačka je určená na injekciu do jednej šľachy. Liečba sa môže podávať opakovane podľa potreby.

Na stiahnutie

   Brožúra
   Návod na použitie
   Cenník

Doporučená cena: 55 EUR s DPH

ŠUKL kód: J1815A