HyalOne®

HyalOne®

Fidia Farmaceutici

Sodná soľ kyseliny hyaluronovej v roztoku pre intraartikulárnu aplikáciu. Náhrada synoviálnej tekutiny pre pacientov postihnutých degeneratívnou alebo mechanicky vyvolanou artropatiou kolenného, bedrového kĺbu, ktorá spôsobuje zmeny zloženia a funkcie synoviálnej tekutiny.

  • Znižuje bolesť, zlepšuje funkciu kĺbu, znižuje trenie v kĺbe
  • Vysoká molekulárna hmotnosť, veľká dávka
  • Jednorázová aplikácia
  • Dlhotrvajúci účinok
  • Optimálna znášanlivosť
  • Predvyplnená injekčná striekačka je sterilná aj na povrchu, čo umožňuje použitie aj na operačnej sále

Podobné produkty

Hyalgan®

Kyselina hyaluronová, účinná liečba osteoartrózy

Hyalubrix®

Sodná soľ kyseliny hyaluronovej

Artrodar®

Nový spôsob liečby osteoartrózy