Hyalgan®

Hyalgan®

Fidia Farmaceutici

 • Prírodná kyselina hyaluronová s presne definovanou molekulovou hmotnosťou a čistotou
 • Dvojitý mechanizmus účinku
 • Artroskopicky dokázaná účinnosť
 • Symptomatické a funkčné zlepšenie pretrvávajúce viac ako 12 mesiacov po jednej kúre
 • Efekt viac ako porovnateľný s trvalým užívaním nesteroidových antireumatík, avšak bez nežiadúcich účinkov
 • Účinnosť vyššia ako pri aplikácii kortikosteroidov
 • Možnosť prispôsobiť terapiu podľa požiadaviek lekára a pacienta
 • Trvalá symptomatická úľava pri opakovaní liečebných cyklov
 • Opakované liečebné cykly spomaľujú zužovanie kĺbovej štrbiny pri osteoartróze kolena
 • Dobrá znášanlivosť
 • Testovaný vo veľkom množstve klinických štúdií: 48 kontrolovaných štúdií, ktorých sa zúčastnilo 11 763 pacientov
 • Používaný vo viac ako päťdesiatich krajinách na celom svete
 • Má vysoký safety profil za pätnásť rokov klinického používania viac ako 2,5 miliónov pacientov s viac ako 12 miliónmi injekcií

Podobné produkty

Artrodar®

Nový spôsob liečby osteoartrózy

Hyalubrix®

Sodná soľ kyseliny hyaluronovej

HyalOne®

Vysokomolekulárny hyaluronát sodný