DonJoy®

DonJoy®

DJO Global, Inc. je popredný výrobca a distribútor širokej škály vysoko kvalitných ortopedických pomôcok DonJoy®. Sídlom firmy je Vista, California, USA, odkiaľ sú výrobky distribuované do viac ako 50 krajín sveta. Hlavným cieľom spoločnosti je neustála inovácia a výskum vedúci ku zvýšeniu ochrany a komfortu pacienta.

Kvalita výroby

Každému detailu je venovaná veľká pozornosť, aby sa dosiahol vysoký štandard kvality, trvanlivosti a funkčnosti. Využívajú sa moderné konštrukčné programy CosmosTM ProEngineerTM a AutoCadTM, ktoré pomáhajú rýchlemu zavádzaniu technických inovácií. 

Vedúce miesto vo výskume a rozvoji

Dj Orthopedics má vlastné výskumné laboratórium, ktoré umožňuje vykonávať neustály vývoj a skúšky nových pomôcok. Ortézy sú pre zaistenie funkčnosti, kvality a trvanlivosti testované na špeciálnych anatomických modeloch. Firma sa vysokou mierou podieľa na klinických štúdiách pre lepšie pochopenie biomechaniky poranení kĺbov, hojenia tkanív a následnej rehabilitácie.

Katalóg