Cyanokit®

Cyanokit®

Injekčná liekovka obsahuje 5 g hydroxokobalamínu. Po rekonštitúcii s 200 mL rozpúšťadla obsahuje 1 ml rekonštituovaného roztoku 25 mg hydroxokobalamínu.

Terapeutické indikácie

Liečba známej otravy kyanidom alebo pri podozrení na otravu kyanidom vo všetkých vekových skupinách. Spolu s podaním Cyanokitu je potrebné uskutočniť primeranú dekontamináciu a aplikovať podporné opatrenia.

   Cyanokit® brožúra

Hydroxokobalamín má veľa vlastností ideálneho antidota pri otrave kyanidom:

  • jednoduchá aplikácia
  • rýchly nástup účinku
  • neutralizuje kyanid bez toho, aby zasahoval do prenosu kyslíka na bunkovej úrovni
  • dobrá znášanlivosť a bezpečnosť umožňuje neodkladnú prednemocničnú aplikáciu
  • bezpečné použitie u obetí inhalácie dymu
  • vysoká bezpečnosť pri podaní u pacientov bez preukázanej otravy kyanidom
  • schválené v medzinárodných smerniciach (guidelines)