Artrodar®

Artrodar®

TRB Chemedica

Artrodar obsahuje liečivo diacereín a je určený na dlhodobú liečbu degeneratívnych ochorení kĺbov (osteoartróza a príbuzné ochorenia) u dospelých pacientov. 

Diacereín tlmí tvorbu a aktivitu prozápalových interleukínov, ktoré hrajú významnú úlohu pri odbúravaní chrupavky pri osteoartróze. Artrodar má analgetické a protizápalové účinky, znižuje bolestivosť a zlepšuje funkciu kĺbu postihnutého osteoartrózou.

Klinický účinok Artrodaru® je spôsobený nasledujúcimi faktormi:

  • Inhibuje syntézu a aktivitu interleukínu-1 (IL-1), prezápalového katabolického cytokínu, ktorý má významnú úlohu v degradácii chrupky pri osteoartróze.
  • Inhibuje dalšie prezápalové cytokíny vrátane IL-6, TNF alfaa leukemia-inhibiting faktor.
  • Inhibuje IL-1 receptorových antagonistov.
  • Znižuje pocet plazminogén aktivacných receptorov na synoviocytoch a chondrocytoch, a tým inhibuje premenu plazminogénu na plazmín.
  • Znižuje tvorbu volných kyslíkových radikálov.
  • Inhibuje tvorbu metaloproteináz, ako je kolagenáza a stromelyzín, a uvolnovanie lyzozomálnych enzýmov (beta-gluku-ronidázy, elastázy a myeloperoxidázy), co sú enzýmy, ktoré ovplyvnujú odburávanie chrupky.
  • Pri dlhodobom užívaní Artrodar stimuluje syntézu zložiek tvoriacich chrupku (kolagén, glukozaminoglykány a proteoglykány), a to aj v prítomnosti IL- 1.
  • Neinhibuje syntézu prostaglandínov. Výsledkom tejto vlastnosti je to, že nevykazuje žiadnu gastroduodenálnu toxicitu.

Antiartrotický účinok bol dokázaný na pokusoch so zvieratami.

Podobné produkty

Hyalgan®

Kyselina hyaluronová, účinná liečba osteoartrózy

Hyalubrix®

Sodná soľ kyseliny hyaluronovej

HyalOne®

Vysokomolekulárny hyaluronát sodný